Jubileusz 15-lecia Bursy Szkolnej

 

Konkurs "Lubię czytać"

 

Nasze Radio

Dobre Praktyki i Innowacje

Po dokonaniu pozytywnej oceny przez  Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Bursa wprowadziła do realizacji w roku szkolnym 2016/2017 następujące innowacje pedagogiczne:

"Wolontariat w Bursie Szkolnej. Mam wybór, wybieram pomaganie innym III ."

"W Bursie zdrowo na sportowo II"

"Mam oko na Bursę II"

"Kinowe fascynacje. Bursa zaprzyjaźnia z filmem III"

"Bursa pełna smaków"

Dobre Praktyki:

1. Edukacja ekologiczna.
2. Wyjazd do Teatru.
3. Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy
4. Konferencje szkoleniowe
5. Konkurs ortograficzny

Certyfikat dla Stowarzyszenia

Czas spędzony w Bursie, to czas nakierowany na zaspakajanie, rozbudzanie i wspieranie potrzeb edukacyjnych wychowanków oraz czas mający na celu osiągnięcie określonych efektów wychowawczych. Zapewniamy młodzieży odpowiednie warunki do nauki i uzyskania pomocy w zdobyciu umiejętności efektywnego i skutecznego uczenia się. Mieszkający w naszej placówce stypendyści Ministra Edukacji Narodowej oraz laureaci olimpiad wojewódzkich i ogólnopolskich, są dowodem na to, że w Bursie można się uczyć i osiągać bardzo dobre wyniki w nauce. Wszystko zależy od chęci, samodyscypliny i właściwej organizacji czasu. Młodzież Bursy Szkolnej przebywając w placówce nie tylko uczy się, ale również spędza wolne chwile w sposób ciekawy, kształtujący ich osobowość i rozwijający ich zainteresowania. Określenie „atrakcyjne spędzanie czasu wolnego” dotyczy wielu zajęć, które są przedmiotem zainteresowań wychowanków i które są dostępne w naszej placówce.  Całoroczny Kalendarz Imprez jest wypełniony wieloma atrakcjami, imprezami, konkursami, wyjazdami, spotkaniami z ciekawymi ludźmi, rozgrywkami sportowymi. Dla każdego wychowanka znajdzie się atrakcyjny sposób na spędzenie wolnych od nauki chwil. Dbają o to dyrektor placówki p. Ryszard Stefankiewicz i wychowawcy. Plany pracy grup są tak przemyślane, aby młodzież mogła zadbać o np. swoją tężyznę fizyczną, czyli organizowane są zajęcia sportowe, turnieje,  konkursy.  Zdolności plastyczne i artystyczne kształtują przygotowując okolicznościowe dekoracje, tematyczne kartki i prace  konkursowe, kartki świąteczne, które później trafiają z życzeniami do Pana Starosty, dyrektorów w ich szkołach, do zaprzyjaźnionych burs w Polsce.  Zdolności recytatorskie i wokalne wychowankowie  prezentują  podczas szeregu imprez odbywających się niemal każdego miesiąca w bursie. Utalentowani artyści mogą liczyć na autorski wieczór poetycki, czy też wystawę swoich prac. Atmosferze twórczości i młodzieńczego zapału  sprzyjają  również innowacje realizowane w tym roku szkolnym, dotyczące działań fotografii i internetu, edukacji filmowej i wolontariatu. Zaangażowanie  wychowanków jest  doceniane przez dyrektora i grono pedagogiczne. Co roku młodzież ma okazję uczestniczyć w sponsorowanych przez placówkę wycieczkach lub atrakcyjnych wyjazdach, wyjściach do kina. Dzięki temu liczna  grupa wychowanków skorzystała w kwietniu  z oferty programowej kina „Etiuda” i obejrzała filmy cieszące się dużym zainteresowaniem i dobrymi recenzjami widzów  pt. „Szybcy i wściekli 7” i „Bóg nie umarł”.

16.04.2015 to był wyjątkowy dzień w Bursie Szkolnej. W ramach spotkań z ciekawymi ludźmi, placówka gościła Panią Minister Beatę Oczkowicz- Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Tym bardziej było to spotkanie wyjątkowe, miłe i oczekiwane, bo wypłynęło z potrzeb wychowanków placówki. Sugerowany przez młodzież  temat  „ Jak dostać się do armii? -Jest tematem bardzo interesującym i na czasie zwłaszcza dla tych, którzy myślą o pracy w wojsku. Dyrektor Bury powitał bardzo serdecznie panią Minister Beatę Oczkowicz i pracowników Ministerstwa. W imieniu swoim , młodzieży i nauczycieli podziękował za przyjęte zaproszenie. Powitał także pracowników Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sandomierzu z panem majorem Zbigniewem Tarczymkiewiczem na czele oraz pana pułkownika Wiesława Święchowicza z WSW w Kielcach i  żołnierzy z tej jednostki. W spotkaniu uczestniczył także porucznik Janusz Firmanty ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Ostrowcu Świętokrzyskim, który zaproponował młodzieży wstąpienie w szeregi związku AK. Starostwo Powiatowe reprezentował Pan Antoni Maciejko- Zastępca  Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej I Turystyki.

27 marca 2015 w Bursie Szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyła się konferencja adresowana do rodziców, wychowawców, nauczycieli oraz pedagogów szkolnych pt: „Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole/placówce”. Konferencja zawierała bardzo bogaty i interesujący program. Wszystkich zebranych powitał dyrektor placówki Ryszard Stefankiewicz, przedstawiając cele konferencji, którymi było:  uwrażliwienie rodziców na problemy wychowawcze dzieci i młodzieży występujące w szkołach i placówkach oświatowych, jako  konsekwencje zmian społecznych w kraju, zmian kulturowych i mentalności spowodowanych spuścizną cywilizacji oraz wskazania konieczności wzajemnej współpracy w dziedzinie wychowania. Ważnym punktem spotkania była prelekcja nauczyciela konsultanta ze ŚCDN w Kielcach Pani Krystyny Łuczkiewicz przedstawiająca strategie wychowawcze i profilaktyczne w zakresie agresji, przemocy u dzieci i młodzieży oraz odpowiedzialności środowiska rodzinnego za wychowanie młodego pokolenia. Kolejny raz specjaliści podkreślili, że wzorce i wartości wyniesione z domu przekładają się na zachowanie młodego człowieka w środowisku szkolnym.

Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. Kojarzy się nam z piękną wiosenną pogodą, słońcem, pierwszymi pąkami kwiatów. Święta wielkanocne to bardzo rodzinne święta, pełne ciepła i miłości. Wszyscy spotykamy się wtedy przy świątecznym stole w gronie najbliższych.Cała społeczność Bursy Szkolnej w środę 1 kwietnia 2015, o godzinie 6.15 kultywując tradycję świąteczną spotkała się przy wielkanocnym stole. Zaproszonych gości: Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki  pana Wojciecha Lesiaka oraz księdza Pawła Anioła powitał dyrektor Bursy Szkolnej Ryszard Stefankiewicz. Wychowanki Anna Pastuszka i Małgorzata Pastuszka wykonaniem utworów: „Alleluja, miłość Twa” oraz „Wielkanocna piosenka” wprowadziły zebranych w świąteczny nastrój. Życzenia  świąteczne wszystkim zebranym złożył dyrektor Bursy Szkolnej, a także pan Naczelnik i ksiądz Anioł, natomiast w imieniu młodzieży Norbert Wójcik.

W bieżącym roku szkolnym zorganizowano koleją edycję turnieju tenisa stołowego. Do udziału w rozgrywkach zgłosiło się 32 wychowanków. Łącznie rozegrano 34 mecze, w wyniku przeprowadzonych eliminacji do rundy finałowej awansowali: Patryk Dulęba, Norbert Bidas oraz Bartłomiej Brodala i Mateusz Mamerski. Po zaciętych i wyrównanych pojedynkach do finału awansowali Norbert Bidas i Bartłomiej Brodala. O trzecie miejsce zagrali Patryk Dulęba i Mateusz Mamerski. Wyniki końcowe przedstawiają się następująco:

Czas przed Świętami Wielkanocnymi wyzwala chęć pomagania innym. W tym duchu młodzież naszej placówki z inicjatywy dyrektora  Ryszarda Stefankiewicza sprzątała teren przed Hospicjum Jana Pawła II przy ulicy Foscha. Był to kolejny etap współpracy młodzieży mieszkającej w bursie i ks. Pawła Anioła dyrektora Hospicjum. Bezinteresowna pomoc i wychodzenie naprzeciw potrzebom innych jest to stała wartość, która propagowana jest wśród mieszkańców Bursy Szkolnej. W bieżącym roku szkolnym w ramach działań wolontariatu, realizowana jest innowacja pedagogiczna „Mam wybór, wybieram pomaganie innym”, w ramach której wychowankowie podejmują różnego rodzaju działania nakierowane na pomoc osobom potrzebującym, starszym i samotnym  . W sprzątaniu uczestniczyło dwanaścioro wychowanków pod opieką pana dyrektora i wychowawców H. Łukiczew, J. Kowalskiego i Cz. Firmantego. Był to dobrze spożytkowany czas, a świadczy o tym ilość zebranych i posegregowanych śmieci.

Rekrutacja 2019/2020

Podziekowanie dla Bursy

Biuletyn Informacji Publicznej

Like Box

Szkoła Dobrego Wychowania

Wyróżnienie dla Bursy

Bezpieczne Wakacje

Filmy edukacyjne

Galeria zdjęć

Gościmy

Odwiedza nas 52 gości oraz 0 użytkowników.