Jubileusz 15-lecia Bursy Szkolnej

 

Konkurs "Lubię czytać"

 

Nasze Radio

Dobre Praktyki i Innowacje

Po dokonaniu pozytywnej oceny przez  Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Bursa wprowadziła do realizacji w roku szkolnym 2016/2017 następujące innowacje pedagogiczne:

"Wolontariat w Bursie Szkolnej. Mam wybór, wybieram pomaganie innym III ."

"W Bursie zdrowo na sportowo II"

"Mam oko na Bursę II"

"Kinowe fascynacje. Bursa zaprzyjaźnia z filmem III"

"Bursa pełna smaków"

Dobre Praktyki:

1. Edukacja ekologiczna.
2. Wyjazd do Teatru.
3. Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy
4. Konferencje szkoleniowe
5. Konkurs ortograficzny

Certyfikat dla Stowarzyszenia

Corocznie przeprowadzany alarm pożarowy w Bursie Szkolnej jest jednym z elementów , który stanowi o bezpieczeństwie mieszkających w tej placówce wychowanków. Celem takich ćwiczeń jest uwrażliwienie młodzieży na  nieoczekiwane niebezpieczeństwa, z którymi mogą się spotkać mieszkańcy placówki, kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się podczas zagrożenia pożarowego oraz podnoszenie świadomości zapobiegania zagrożeniom pożarowym w placówce. W Bursie Szkolnej mieszka duża liczba młodzieży  uczącej się w ostrowieckich szkołach ponadgimnazjalnych i gimnazjum sportowym. Dyrektor Bursy Szkolnej mgr inż. Ryszard Stefankiewicz dba o bezpieczeństwo swoich wychowanków oraz pracowników.

Jednym z warunków  poprawiającym bezpieczeństwo w placówce było dostosowanie jej do aktualnych wymogów przeciwpożarowych zgodnie z zaleceniami Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej w Kielcach. W związku z tym zamontowano nowoczesny system przeciwpożarowy i oddymiania, drzwi ognioodporne i przeciwdymne  na korytarzach. W ten sposób  w budynku wydzielono strefy bezpieczeństwa. Spełniamy więc podwyższone wymogi jakościowe w zakresie zapobiegania pożarom. Wszyscy wychowawcy odbyli szkolenie z zakresu ochrony pożarowej. Drugim bardzo istotnym elementem było przeprowadzenie próbnego alarmu pożarowego dla wszystkich osób mieszkających  w bursie oraz pracowników. Obecne wymogi nakładają na placówkę przeprowadzenie alarmu dziennego, jak również alarmu w warunkach nocnych. Trening ewakuacyjny poprzedzają zajęcia z młodzieżą, na których wychowawcy przypominają mieszkańcom o zasadach zachowania się w takich sytuacjach.  Alarm przeprowadzony w dniu  29 listopada 2016 o godz.1730 sprawdził sprawność i zdyscyplinowanie wychowanków. Po usłyszeniu sygnału alarmowego wychowawcy wraz z młodzieżą, zachowując wytyczne zawarte w „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego”, przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym była hala sportowa ZSZ Nr 2. Tam wychowawcy złożyli meldunek prowadzącemu ewakuację – dyrektorowi bursy Ryszardowi Stefankiewiczowi. Całość przebiegu ewakuacji obserwowali strażacy z KPPSP w Ostrowcu Świętokrzyskim, którzy w ramach ćwiczeń przeprowadzili próbną ewakuację mieszkańców jednego z pokoi  bursy przy pomocy specjalistycznego sprzętu. W akcji uczestniczyli: dyrektor, nauczyciele-wychowawcy, uczniowie, pracownicy, którzy przebywali w tym czasie na terenie bursy. W ewakuacji wzięło udział 135 osób. Po dokonaniu kontroli budynku przeprowadzonej przez przedstawicieli straży, młodzież bezpiecznie wróciła do swoich pokoi. Ewakuacja przebiegała sprawnie i bezpiecznie.

Rekrutacja 2019/2020

Podziekowanie dla Bursy

Biuletyn Informacji Publicznej

Like Box

Szkoła Dobrego Wychowania

Wyróżnienie dla Bursy

Bezpieczne Wakacje

Filmy edukacyjne

Galeria zdjęć

Gościmy

Odwiedza nas 42 gości oraz 0 użytkowników.