Jubileusz 15-lecia Bursy Szkolnej

 

Konkurs "Lubię czytać"

 

Nasze Radio

Dobre Praktyki i Innowacje

Po dokonaniu pozytywnej oceny przez  Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Bursa wprowadziła do realizacji w roku szkolnym 2016/2017 następujące innowacje pedagogiczne:

"Wolontariat w Bursie Szkolnej. Mam wybór, wybieram pomaganie innym III ."

"W Bursie zdrowo na sportowo II"

"Mam oko na Bursę II"

"Kinowe fascynacje. Bursa zaprzyjaźnia z filmem III"

"Bursa pełna smaków"

Dobre Praktyki:

1. Edukacja ekologiczna.
2. Wyjazd do Teatru.
3. Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy
4. Konferencje szkoleniowe
5. Konkurs ortograficzny

Certyfikat dla Stowarzyszenia

Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Bursy Szkolnej

w Ostrowcu Świętokrzyskim os. Słoneczne 48

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

NIP: 661-122-36-932

REGON: 260053903

Stowarzyszenie na rzecz młodzieży Bursy Szkolnej działa od roku 2006.

 

Cele Stowarzyszenia to m.in.:

 

 1. Wyrównywanie szans młodzieży pochodzącej z różnych środowisk, rodzin i szkół.
 2. Działalność charytatywna na rzecz młodzieży oraz ich rodzin potrzebujących pomocy.
 3. Organizowanie i wspieranie działań edukacyjnych, stwarzanie szerokiego dostępu do kultury.
 4. Rozwijanie współpracy z rodzicami w dziedzinie wychowania .
 5. Rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów u młodzieży.
 6. Przeciwdziałanie patologiom i niedostosowaniom społecznym.
 7. Organizacja wypoczynku dla młodzieży w okresie wakacji.
 8. Zabezpieczenie czasu wolnego młodzieży w bursie.
 9. Uczynienie kulturotwórczej roli Bursy w środowisku lokalnym.
 10. Promocja placówki w środowisku lokalnym i w kraju.
 11. Współpraca z organizacjami krajów Unii Europejskiej działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.
 12. Promocja i organizacja wolontariatu.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. Organizowanie pomocy materialnej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, rodzin dotkniętych bezrobociem, zubożeniem i dzieciom niepełnosprawnym.
 2. Podejmowanie zadań mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych , kulturalnych i wychowawczych.
 3. Przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich zainteresowań, uzdolnień i talentów.
 4. Pomoc dla młodzieży szczególnie uzdolnionej.
 5. Organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych i turystycznych na rzecz integracji.
 6. Działania związane z organizacją wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży .
 7. Promowanie działalności poprzez prowadzenie witryny internetowej, publikacje , wymiana doświadczeń.

 

Wszystkie działania prowadzimy z myślą o Państwa dzieciach.

Zwracamy się do wszystkich rodziców z prośbą o wspieranie

działalności Stowarzyszenia na rzecz młodzieży Bursy Szkolnej.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Like Box

Szkoła Dobrego Wychowania

Wyróżnienie dla Bursy

Bezpieczne Wakacje

Ewaluacja Zewnętrzna

Filmy edukacyjne

Certyfikat

Gościmy

Odwiedza nas 53 gości oraz 0 użytkowników.