W Bursie Szkolnej realizowana jest innowacja pedagogiczna „Kinowe fascynacje. Bursa zaprzyjaźnia z filmem II”. Odbywają się spotkania filmowe, zajęcia warsztatowe. 17 maja 2016 roku zorganizowano dwa wyjścia do kina „Etiuda”. Dwie grupy młodzieży w liczbie 16 osób pod opieką wychowawcy Anny Harabin uczestniczyły w  pokazach filmów: „Kapitan Ameryka: wojna bohaterów” oraz „Wszystko gra”. Taka propozycja rozwoju zainteresowań stanowi odpowiedź na oczekiwania wychowanków.

Pod takim tytułem w dniach 13-14 maja 2016r odbyła się II Ogólnopolska Konferencja nauczycieli – wychowawców Burs i Internatów w Bursie Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu. Konferencję patronatem obieli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kurator Oświaty w Lublinie oraz władze samorządowe województwa  i miasta Zamościa.  W konferencji między innymi  udział wzięli przedstawiciele  Bursy Szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim – dyrektor mgr inż. Ryszard Stefankiewicz oraz nauczyciel -wychowawca Czesław Firmanty. Głównym celem  konferencji było  budowanie i wzmocnienie roli burs w środowisku lokalnym, rozwój form współpracy ze środowiskiem, integracja środowiska burs i internatów oraz stworzenie okazji do wymiany doświadczeń, rozwiązań i pomysłów.  Wśród prelegentów i zabierających głos dyrektorów burs z całej Polski, był również dyrektor naszej placówki mgr inż. Ryszard Stefankiewicz, który przybliżył uczestnikom  cieszące się dużym zainteresowaniem młodzieży inicjatywy rozwijające i wzmacniające współpracę naszej bursy  ze środowiskiem lokalnym.

W czwartek  28.04.2016r.  w godzinach popołudniowych 45 osobowa grupa wychowanków Bursy Szkolnej i 7 opiekunów, wyjechała na wycieczkę do Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. O godzinie 1900 na małej scenie teatru rozpoczął się spektakl pt. „Kpiny i kpinki” w reżyserii Mirosława Bielińskiego.W przedstawieniu wykorzystano teksty Mariana Załuckiego i Wojciecha Młynarskiego. Reżyser postawił na mądrość tekstów znanych kabareciarzy i ich ponadczasowy charakter oraz celne pointy. Aktorzy stworzyli w czasie spektaklu swobodną i miłą atmosferę. Publiczność była usatysfakcjonowana i żywo reagowała na prezentowane sceny i żarty aktorów. Po spektaklu, który okazał się setnym, publiczność spotkała się z reżyserem i aktorami. Dzięki inicjatywie Dyrektora Bursy p. Ryszarda Stefankiewicza, nasi wychowankowie już po raz kolejny mieli możliwość bezpośredniego odbioru spektaklu teatralnego. Kierownictwo wycieczki powierzone zostało wychowawczyniom: p. Henryce Łukiczew i p. Agnieszce Kopeć.

Zgodnie z jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016, czyli: „ Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży”, a także w ramach obchodów Światowego Dnia Książki w Bursie Szkolnej w dniu 25.04.2016r. zorganizowany został międzyszkolny konkurs czytelniczy „Lubię czytać!”. Pomysł organizacji tego rodzaju konkursu miał na celu przekonanie młodzieży, że książka to otwarte drzwi do krainy wyobraźni i przygody. Tematem tegorocznego pierwszego konkursu były wybrane książki z twórczości Joanny Chmielewskiej: „Boczne drogi” i „Studnie przodków”. Honorowym patronatem wydarzenie to objął i ufundował nagrody naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Pan Wojciech Lesiak. Organizatorem konkursu był dyrektor Bursy Szkolnej  Ryszard Stefankiewicz oraz wychowawcy: Joanna Pietras, Marzena Baska, Anna Harabin, Małgorzata Walczyk i Jerzy Kowalski. Przewodniczącą jury została Marta Greszczyńska - nauczyciel z ZS nr 2. W konkursie wzięli udział uczniowie ostrowieckich szkół i placówek: III LO im. Władysława Broniewskiego, IV LO im. Cypriana Kamila Norwida,  ZS nr 3 i Bursy Szkolnej. Wsparciem dla uczestników była obecność ich nauczycieli:  Małgorzaty Pastuszki - Heby, Katarzyny  Górniak,  Jolanty  Grochulskiej,  Agnieszki  Niewadzi i  Anny Jarominiak - Środoń. Laureatami konkursu zostali: I miejsce - Agata Gęsiarz /uczennica III LO/, II miejsce - Piotr Pocheć /uczeń III LO – wychowanek  bursy/, III miejsce Angelika Kosno /uczennica ZS Nr 3/. Wyróżniono także uczennice: Martynę Cichońską /uczennica ZS Nr 3/, Igę Kaczmarczyk /uczennica ZS Nr 3/  i Julię Saramak  /uczennica ZS Nr 3/ Zwycięzców uhonorowano nagrodami rzeczowymi, zaś wszyscy uczestnicy otrzymali podziękowania oraz  interesujące upominki. Czas oczekiwania  na wyniki konkursu uświetnił koncert  w wykonaniu Pereł Ryszarda Góry z Ogniska Pracy Pozaszkolnej: Dominiki Bugajskiej, Agaty Sobólskiej i Oli Kostępskiej oraz kabaret „Luzacy” z Bursy Szkolnej. Pod kierunkiem wychowawczyni Anny Harabin wystąpiły wychowanki Anita Biernat i Wiktoria Zegzuła.

Kontynuując tradycję w Bursie Szkolnej już po raz dziesiąty zorganizowana została przez  Dyrektora mgr inż. Ryszarda Stefankiewicza konferencja dydaktyczna dla nauczycieli, pedagogów i rodziców wychowanków. Spotkanie odbyło się dnia 22 kwietnia  2016r. W tym roku poruszany temat dotyczył „Działań antydyskryminacyjnych w placówce oświatowej”. Konferencję prowadziły specjalistki ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,  konsultantki  pani Krystyna Łuczkiewicz  i pani Marzanna Kostecka – Biskupska. W spotkaniu wziął udział zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki w Starostwie Powiatowym pan Antoni Maciejko,  nauczyciele i pedagodzy szkół ostrowieckich, oraz rodzice wychowanków. Dyrektor Bursy Szkolnej witając w imieniu swoim i Grona  Pedagogicznego wszystkich uczestników konferencji zaznaczył, że nadrzędnym celem spotkania jest uwrażliwienie rodziców na problemy z jakimi spotykają się środowiska rodzinne, szkoły i placówki oświatowe.  Podkreślił wagę współpracy wszystkich podmiotów zaangażowanych w wychowanie młodzieży w kwestii rozwiązywania trudnych sytuacji wychowawczych.Konferencja przebiegała dwuetapowo. W części edukacyjnej zaproszeni specjaliści zapoznali zebranych z tematem, natomiast w drugiej części odbyły się indywidualne spotkania rodziców z wychowawcami. Specjalistki ze ŚCDN w Kielcach przybliżyły główne cele  w obszarze działań antydyskryminacyjnych, wyjaśniły pojęcie  dyskryminacji oraz przybliżyły bardzo różne formy, jakie może przyjmować dyskryminacja.  Dodatkowy atut spotkania stanowiły zajęcia warsztatowe dla uczestników. Dyrektor Bursy Szkolnej mgr inż. Ryszard Stefankiewicz podziękował wszystkim za udział w konferencji szkoleniowej. Zwrócił się z podziękowaniami do prelegentów za rzeczowe wsparcie merytoryczne oraz za troskę o przygotowanie młodzieży do dalszych etapów kształcenia i co najważniejsze - do życia. Podkreślił, że wiedza profilaktyczna oraz umiejętności psychologiczne, pedagogiczne i terapeutyczne są ważnymi punktami odniesienia w trudnej, lecz pasjonującej pracy, jaką jest wychowanie młodzieży. W szczególności podziękował wszystkim rodzicom za obecność. Podkreślił, że należy pamiętać , iż to właśnie my - dorośli jesteśmy odpowiedzialni za to, by chronić młodzież przed zagrożeniami. Jest to zadanie, któremu musimy sprostać wspólnie w ramach ścisłej współpracy. Zapewniał rodziców o wsparciu, na które zawsze mogą liczyć ze strony Bursy Szkolnej, współpracującej z szerokim gronem fachowców w osobach: pedagogów, wychowawców, terapeutów i innych. Miłym akcentem spotkania była wiosenne kwiaty - pachnące żonkile oraz poczęstunek przygotowany przez kuchnię Bursy Szkolnej. Z okazji konferencji ukazało się specjalne wydanie gazetki młodzieżowej „Bursuś” oraz opracowano ulotki tematyczne. Materiały zawierały kwintesencję treści poruszanych podczas konferencji dotyczących  działań antydyskryminacyjnych i obowiązujących zasad postępowania. Przedstawiono wypracowane w bieżącym roku szkolnym „Procedury postępowania w Bursie w sytuacji pojawienia się zjawiska dyskryminacji” oraz sposoby realizacji - prowadzone działania prewencyjne w bursie.

W dniu 22.04.2016r. o godzinie 1200 przedstawiciele młodzieży i wychowawców udali się pod pomnik upamiętniający ofiary egzekucji z 14.01.1944r. przy ulicy Okólnej. Młodzież złożyła wiązankę biało – czerwonych kwiatów i zapaliła znicz. W tym patriotycznym wydarzeniu uczestniczyli wychowankowie: Kinga Szymczyk, Hubert Czekaj, Patryk Figura oraz wychowawcy p. Henryka Łukiczew, p. Jerzy Kowalski i p. Czesław Firmanty

Bursa Szkolna-przyjdź, zobacz, zostań

Rekrutacja 2021/2022

Informacja dla wychowanka

Kontakt z Bursą Szkolną

Biuletyn Informacji Publicznej

Like Box

Galeria zdjęć

Gościmy

Odwiedza nas 62 gości oraz 0 użytkowników.