Jubileusz 15-lecia Bursy Szkolnej

 

Konkurs "Lubię czytać"

 

Nasze Radio

Dobre Praktyki i Innowacje

Po dokonaniu pozytywnej oceny przez  Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Bursa wprowadziła do realizacji w roku szkolnym 2016/2017 następujące innowacje pedagogiczne:

"Wolontariat w Bursie Szkolnej. Mam wybór, wybieram pomaganie innym III ."

"W Bursie zdrowo na sportowo II"

"Mam oko na Bursę II"

"Kinowe fascynacje. Bursa zaprzyjaźnia z filmem III"

"Bursa pełna smaków"

Dobre Praktyki:

1. Edukacja ekologiczna.
2. Wyjazd do Teatru.
3. Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy
4. Konferencje szkoleniowe
5. Konkurs ortograficzny

Certyfikat dla Stowarzyszenia

Kadra pedagogiczna bursy:

  p.o Dyrektor Katarzyna Jedlikowska

 

Nauczyciele - wychowawcy:

 

 • mgr Marzena Baska
 • mgr Anna Harabin
 • mgr Agnieszka Kopeć
 • mgr Małgorzata Przydatek
 • mgr Joanna Pietras
 • mgr Małgorzata Walczyk
 • mgr Czesław Firmanty

 

Grono pedagogiczne ciągle podnosi swoje kwalifikacje, by sprostać wyzwaniom  zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej, a przede wszystkim oczekiwaniom rodziców i wychowanków.

Pragniemy, aby nasz wychowanek:

- akceptował własną indywidualność,

- był odpowiedzialny za swój rozwój (tworzył własny system wartości),

- bezpiecznie i godnie poruszał się w otaczającym świecie,

- trafnie obrał dalsze etapy kształcenia zgodnie z predyspozycjami  i zainteresowaniami,

- porozumiewał się z ludźmi,

- twórczo rozwiązywał problemy,

- poznawał różnorodne formy kultury i kulturalnego spędzania czasu,

- był dumnym z faktu, że współtworzy tradycje naszej placówki,

- miał własne cele życiowe i dążył do ich osiągania.

 

Samorząd – Rada Wychowanków Bursy

W Bursie funkcjonuje samorząd reprezentowany przez Radę Wychowanków Bursy. W skład RWB wchodzą wychowankowie wybrani  w drodze demokratycznych wyborów. Spośród kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów utworzony jest zarząd.

Zarząd stanowią:

Przewodniczący: Julia Cieślak

Z-ca przewodniczącego: Natalia Cielebąk

Sekretarz: Paulina Serafin

Skarbnik: Łukasz Woźniak

Członek: Bartek Czyż

W bieżącym roku szkolnym opiekunem RWB została wybrana przez  młodzież Czesław Firmanty

Plan pracy samorządu uczniowskiego – Rady Wychowanków Bursy
na rok szkolny 2017/2018

Główne założenia:

 1. Samorządność wychowanków
 2. Kultywowanie świąt i tradycji
 3. Wychowanie ekologiczne i zdrowotne
 4. Konkursy i turnieje
 5. Akcje charytatywne
 6. Dokumentowanie wydarzeń
 7. Przeciwdziałanie agresji

Biuletyn Informacji Publicznej

Like Box

Szkoła Dobrego Wychowania

Wyróżnienie dla Bursy

Bezpieczne Wakacje

Ewaluacja Zewnętrzna

Filmy edukacyjne

Certyfikat

Gościmy

Odwiedza nas 45 gości oraz 0 użytkowników.