Jubileusz 15-lecia Bursy Szkolnej

 

Konkurs "Lubię czytać"

 

Nasze Radio

Dobre Praktyki i Innowacje

Po dokonaniu pozytywnej oceny przez  Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Bursa wprowadziła do realizacji w roku szkolnym 2016/2017 następujące innowacje pedagogiczne:

"Wolontariat w Bursie Szkolnej. Mam wybór, wybieram pomaganie innym III ."

"W Bursie zdrowo na sportowo II"

"Mam oko na Bursę II"

"Kinowe fascynacje. Bursa zaprzyjaźnia z filmem III"

"Bursa pełna smaków"

Dobre Praktyki:

1. Edukacja ekologiczna.
2. Wyjazd do Teatru.
3. Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy
4. Konferencje szkoleniowe
5. Konkurs ortograficzny

Certyfikat dla Stowarzyszenia

27 marca 2015 w Bursie Szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyła się konferencja adresowana do rodziców, wychowawców, nauczycieli oraz pedagogów szkolnych pt: „Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole/placówce”. Konferencja zawierała bardzo bogaty i interesujący program. Wszystkich zebranych powitał dyrektor placówki Ryszard Stefankiewicz, przedstawiając cele konferencji, którymi było:  uwrażliwienie rodziców na problemy wychowawcze dzieci i młodzieży występujące w szkołach i placówkach oświatowych, jako  konsekwencje zmian społecznych w kraju, zmian kulturowych i mentalności spowodowanych spuścizną cywilizacji oraz wskazania konieczności wzajemnej współpracy w dziedzinie wychowania. Ważnym punktem spotkania była prelekcja nauczyciela konsultanta ze ŚCDN w Kielcach Pani Krystyny Łuczkiewicz przedstawiająca strategie wychowawcze i profilaktyczne w zakresie agresji, przemocy u dzieci i młodzieży oraz odpowiedzialności środowiska rodzinnego za wychowanie młodego pokolenia. Kolejny raz specjaliści podkreślili, że wzorce i wartości wyniesione z domu przekładają się na zachowanie młodego człowieka w środowisku szkolnym.

Istotnym elementem konferencji była prelekcja pani st.asp. Anny Wasilewskiej  z Wydziału Prewencji z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim, która omówiła temat współpracy szkół i placówek oświatowych z policją w przypadku występowania cyberprzemocy i stalkingu wśród dzieci i młodzieży. Interesujące omówienie zagadnień  dotyczących zagrożeń przestępczością i demoralizacją, a zwłaszcza narkomanią i alkoholizmem wzbudziły duże zainteresowanie słuchaczy. W odpowiedzi na pojawiający się coraz częściej problem zażywania „dopalaczy”, pani aspirant przedstawiła zagrożenia wynikające z ich zażywania oraz zaprezentowała najnowsze materiały edukacyjne pozyskane przez policję, znajdujące się w walizce „poglądowo-edukacyjnej”. Zawierała ona 24 atrapy substancji psychoaktywnych, które stanowią pomoc dydaktyczną w realizacji profilaktyki antynarkotykowej w szkołach powiatu Ostrowieckiego. Na konferencję przygotowane zostały pakiety szkoleniowe zawierające pouczajace dla słuchaczy materiały oraz specjalne wydanie gazetki „Bursuś”. Młodzież bursy szklonej nawiązała do tematu spotkania występem kabaretowym przygotowanym pod kierunkiem Anny Harabin . Wykonawcami programu artystycznego byli wychowankowie Anita Biernat, Natalia Ruszkiewicz, Jan Mazurkiewicz, Katarzyna Długowolska, Małgorzata Pastuszka, Norbert Wójcik, Wiktor Opala, Dawid Skrzek , a nad oprawą dźwiękową czuwał Patryk Figura. Spotkanie było bardzo owocne, a przedstawione treści mogą w dużym stopniu przyczynić się do podejmowania skutecznych działań profilaktycznych przez pedagogów oraz rodziców.

Rekrutacja 2019/2020

Podziekowanie dla Bursy

Biuletyn Informacji Publicznej

Like Box

Szkoła Dobrego Wychowania

Wyróżnienie dla Bursy

Bezpieczne Wakacje

Filmy edukacyjne

Galeria zdjęć

Gościmy

Odwiedza nas 31 gości oraz 0 użytkowników.