W tym roku Walentynki przypadły na okres ferii zimowych. Podtrzymując tradycję, która na stałe zagościła w kalendarzu naszych imprez, młodzież i wychowawcy przygotowali akcent Walentynkowy.Ciekawym wyzwaniem był „Walentynkowy konkurs literacki”. Jego zadaniem było  propagowanie i pogłębianie znajomości literatury ze szczególnym uwzględnieniem wątków uczuciowych, a także  wyzwolenie ducha szlachetnej rywalizacji i  dobrej zabawy. Chętnych do udziału w konkursie nie zabrakło. Uczestnicy prezentowali dość zróżnicowany poziom, dało się jednak zauważyć duże zaangażowanie emocjonalne młodzieży. Zwycięzcą została Dominka Piotrowska, drugie miejsce Emilia Burek, trzecie Kinga Fabiszewska, czwarte Damian Irzyk. Kontynuacją był „Wieczór Walentynkowy”, który rozpoczął się o godz. 2000 20.02.2014r. Widzowie mogli obejrzeć  scenki przedstawiające zawiłości relacji dziewczyna-chłopak, trafnie ilustrowanych adekwatną ilustracją muzyczną. „Amor” przygotował recepty na udane związki, a także przedstawił rodzaje wyznań miłosnych i typy par widzianych z perspektywy „przymrużonego oka”.

28.01. 2014 r.  Dyrektor Bursy mgr inż. Ryszard Stefankiewicz, kadra pedagogiczna i wychowankowie Bursy Szkolnej zgromadzili się licznie w sali teatralnej placówki.  Celem spotkania było podsumowanie pracy opiekuńczo- wychowawczej w minionym półroczu. Dyrektor podkreślił zadawalające wyniki działań wychowawczych, dobrych relacji z wychowankami , a także satysfakcjonującej współpracy placówki z rodzicami i szkołami. Tradycyjnie najbardziej zaangażowani i aktywnie pracujący na rzecz bursy  wychowankowie zostali docenieni. 

Kolejną, trzecią już szansę na zwycięstwo w Turnieju FIFA 14 mieli mieszkańcy Bursy Szkolnej. Z grona 32 uczestników zgłoszonych się do udziału w cyberzawodach, wylosowano pary startowe, które rozpoczęły rozgrywki w systemie pucharowym. Wychowankowie biorący udział w zmaganiach mogli sprawdzić swoje umiejętności, rywalizować „oko w oko” ze swoimi przeciwnikami. Wszystkim, zarówno zawodnikom jaki i licznie gromadzącej się na meczach publiczności towarzyszyły ogromne emocje. Widowiskowe bramki, zaskakujące zwroty akcji i nieoczekiwane rozstrzygnięcia wtórowały przebiegowi pojedynków.

W ramach realizacji Planu profilaktyki  Bursy Szkolnej dyrektor  placówki  mgr inż. Ryszard Stefankiewicz zorganizował  spotkanie młodzieży z funkcjonariuszem policji sierżantem sztabowym Mają Słowik. Tematem tego spotkania były  „Prawno-karne  skutki zachowań ryzykownych młodzieży”. Omówione zostały aspekty  związane z odpowiedzialnością młodzieży  w świetle ustawy o postępowaniu w sprawie nieletnich, ustawy o przeciwdziałaniu  narkomanii. Wychowankom bursy przybliżono   zagadnienia związane z bezpieczeństwem podczas imprez masowych oraz sytuacjami takimi jak  cyberprzemoc i stalking. Prelegentka wykorzystując  swoje  bogate doświadczenie zawodowe  przytoczyła wiele praktycznych sytuacji  z  udziałem młodych ludzi, którzy nie znając prawa popadają z nim w konflikt.  Wychowankowie mogli uświadomić sobie, jak ważna jest znajomość przepisów prawnych.

Corocznie przeprowadzany alarm przeciwpożarowy w Bursie Szkolnej jest jednym z elementów , który stanowi o bezpieczeństwie mieszkających w tej placówce wychowanków. Celem takich ćwiczeń jest uwrażliwienie młodzieży na nieoczekiwane niebezpieczeństwa, z którymi mogą się spotkać mieszkańcy placówki, kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się podczas zagrożenia pożarowego oraz podnoszenie świadomości zapobiegania zagrożeniom pożarowym w placówce.W Bursie Szkolnej zamieszkuje duża liczba młodzieży uczące w ostrowieckich szkołach średnich i gimnazjum sportowym. Dyrektor Bursy Szkolnej mgr inż. Ryszard Stefankiewicz, dba o bezpieczeństwo swoich wychowanków oraz pracowników. Jednym z warunków poprawiającym bezpieczeństwo w placówce było dostosowanie jej do aktualnych wymogów przeciwpożarowych zgodnie z zaleceniami Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej w Kielcach.

„Talent jest darem uniwersalnym, ale potrzeba wielkiej odwagi, żeby go wykorzystać. Nie bójcie się być najlepszymi” – powyższe słowa Paulo Coelho stanowiły motyw przewodni Wieczorku Poezji w Bursie Szkolnej, który odbył się w dniu 5 listopada b.r. Organizatorem uroczystości był Dyrektor Bursy oraz wychowawcy: Małgorzata Przydatek i Anna Harabin. Zaprezentowana została poezja uczennic I LO im. Stanisława Staszica: Moniki Urbańskiej i Agnieszki Tobiasz, będących wychowankami Bursy Szkolnej. Wiersze „Wybić się” M. Urbańskiej, „Budzisz się, by żyć” A. Tobiasz oraz „Przyjaciel”, „Silny duch”, „Wspomnienie” w interpretacji koleżanek i kolegów zasługują na szczególną uwagę. Mocnym akcentem muzycznym były piosenki: „Człowieczy los” i „Kolęda dla nieobecnych” w interpretacji Emilii Burek, której wykonanie bliskie oryginału, czego dowodem był aplauz publiczności. Piosenkę „Kołysanka dla nieznajomej” z akompaniamentem gitary wykonał Jakub Węgłowski.

Rekrutacja 2022/2023

Informacja dla wychowanka

Kontakt z Bursą Szkolną

Biuletyn Informacji Publicznej

Like Box

Galeria zdjęć

Gościmy

Odwiedza nas 68 gości oraz 0 użytkowników.