7 lipca 2014 roku do Bursy Szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim przyjechała grupa młodzieży z Kielc na obóz taneczno-wypoczynkowy. Z wielu miejsc które oglądały organizatorki wypoczynku, wybrały właśnie Bursę na os. Słonecznym. Spodobały im się warunki mieszkaniowe i sanitarne, sale do prowadzenia zajęć a zwłaszcza sala teatralna. Wyżywienie było wspaniałe. Byłyśmy na wielu obozach, ale tutaj kuchnia oferuje przepyszne i zróżnicowane posiłki-oponki ”niebo w gębie”. Nawet nasze niejadki zjadały wszystko, aż im się uszy trzęsły. Położenie Bursy jest bardzo dobre, wszędzie jest blisko, do sklepu gdzie dzieci robiły zakupy, na osiedlowy plac zabaw, który dostarczał rozrywek a okolica spokojna i cicha. W pobliskim kompleksie wodnym Rawszczyzna obozowicze szaleli na zjeżdżalniach i rwącej rzece, starsze dzieci sprawdzały swoje umiejętności na dużym basenie.

Wychowankowie Bursy Szkolnej przez cały rok szkolny byli aktywni angażując się w organizację imprez kulturalnych takich jak np.: Wigilia, Mikołajki, Wielkanoc, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, Dzień Sportu. W bursie odbywały się również liczne konkursy plastyczne, ekologiczne, ortograficzne i turnieje sportowe, np. Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Bursy Szkolnej. Aktywność młodzieży oraz wzorowe zachowanie zostało docenione i nagrodzone udziałem w wycieczce do Krakowa,  sponsorowanej przez Bursę Szkolną. Młodzież Bursy Szkolnej pod opieką pana Dyrektora Ryszarda Stefankiewicza i wychowawców w dniu 17 czerwca 2014r., udała się więc do  „grodu Kraka”. Decyzja o celu wycieczki była podjęta demokratycznie przez młodzież. Z inicjatywy p. Anny Harabin zostało zorganizowane spotkanie, na którym powołano Komitet Organizacyjny wycieczki. Wspólnie z młodzieżą opracowana została trasa wyjazdu uwzględniająca jej preferencje. Dla potrzeb wycieczki powstał śpiewnik piosenki turystycznej, zawierający aktualne przeboje muzyki rozrywkowej, uznane przez młodzież za atrakcyjne. W dniu poprzedzającym wycieczkę odbyło się spotkanie wychowanków z organizatorami dotyczące zasad bezpieczeństwa i szczegółów wyjazdu.

Podobnie jak w latach ubiegłych w bieżącym roku szklonym rozgrywki tenisa stołowego cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Bursy. Z  inicjatywy młodzieży i sekcji sportowej zorganizowany został turniej o tytuł „Mistrza Bursy w tenisie stołowym”. Do udziału w turnieju zgłosiło się 24 osoby, w tym dwie wychowanki, które zadeklarowały swój udział na równych zasadach rywalizacji z chłopcami. Opiekunami i organizatorami turnieju byli wychowawcy Jerzy Kowalski, Czesław Firmanty i Henryka Łukiczew . W dniach od 12.05.2014r. do 15.05.2014. odbyły się rozgrywki eliminacyjne
i półfinałowe według tabeli.

Wielkanoc to czas radości i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka. Ten motyw przewodni towarzyszył spotkaniu całej społeczności Bursy Szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim podczas uroczystego Śniadania Wielkanocnego. Mimo wczesnej pory- (godz. 6.15) kultywując wieloletnią tradycję, mieszkańcy i pracownicy z inicjatywy dyrektora p. Ryszarda Stefankiewicza świętują Wielkanoc. Od lat atmosferę świątecznego śniadania wzbogaca obecność księdza Pawła Anioła, który święcił tradycyjne pokarmy i przybliżył duchową wartość Świąt Wielkanocnych. Młodzież pod opieką wychowawców przygotowała krótki program artystyczny nawiązujący do tematyki świąt.

4 kwietnia 2014r w Bursie Szkolnej odbyła się Konferencja dydaktyczna dla rodziców wychowanków Bursy na temat „Zagrożenia XXI wieku w wychowywaniu dzieci i młodzieży. Rola rodziny w zapobieganiu uzależnieniom internetowym i behawioralnym” . Celem konferencji było uwrażliwienie rodziców na istniejące problemy wychowawcze młodzieży w placówkach oświatowych będące konsekwencją zmian społecznościowych w kraju, zmian kulturowych i mentalności spowodowanych spuścizną cywilizacji oraz wskazanie konieczności wzajemnej współpracy w dziedzinie wychowania. Wprowadzając w tematykę spotkania wychowankowie Bursy pod opieką wychowawczyni pani  Anny Harabin zaprezentowali program artystyczny. W scence kabaretowej pt. „Mistrzowie Facebooka” zostały przedstawione blaski i cienie korzystania z internetu. Umiejętnościami aktorskimi wykazali się wychowankowie: Emilia Burek, Kinga Fabiszewska, Małgorzata Węgrzecka oraz Jakub Węgłowski. Podczas spotkania omawiano bardzo ważne zagadnienia z dziedziny wychowania. Przedstawiciel  Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim starszy sierżant sztabowy pani Maja Słowik przybliżyła problem  Cyberprzemocy  i stalkingu oraz konsekwencje prawne z tym związane. Rolę rodziny w zapobieganiu uzależnieniom przedstawił - pedagog i specjalista ds. komunikacji międzyosobowej , doradca zawodowy Pan  G. Magakian /Stowarzyszenie na Rzecz Postępu Demokracji ERWIN, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach/. Zagrożenia XXI wieku  w wychowywaniu dzieci i młodzieży omówiła psycholog Pani Elżbieta Helicka /Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim/. W konferencji wzięli udział również nauczyciele i pedagodzy ze szkół do których uczęszczają wychowankowie. Konferencja przebiegała w dwóch etapach.

W godzinach nocnych dnia 18 marca 2014 roku w Bursie Szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się  ćwiczenia  ewakuacji mieszkańców placówki oraz ćwiczenia taktyczno- bojowe Komendy Powiatowej Państwowej Staży Pożarnej  w Ostrowcu Świętokrzyskim. Były to pierwsze ćwiczenia w porze nocnej przeprowadzone wspólnie z zastępami Straży Pożarnej. Przebiegały one wg ustalonego harmonogramu i miały na celu uwrażliwienie młodzieży na nieoczekiwane niebezpieczeństwa, kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się podczas zagrożenia pożarowego a także podnoszenie świadomości zapobiegania zagrożeniom pożarowym w placówce. Punktualnie o godzinie 21.00 rozległ się dźwięk alarmu sygnalizujący początek ćwiczeń nocnych. Młodzież opuszczającą Bursę zgrupowano  w sąsiednim budynku Zespołu Szkół nr 2. W tym czasie strażacy  pod    dowództwem  zmiany młodszego kapitana Dariusza Kasprzyka przystąpili do ćwiczeń wewnątrz budynku. Zgodnie z harmonogramem planu próbnej ewakuacji  udzielono pomocy poszkodowanym osobom, które pozostały wewnątrz budynku na drugim piętrze. Teoretycznie dotyczyło to dziewcząt, które miały odciętą drogę ewakuacji przez płomienie.

Rekrutacja 2024/2025

Informacja dla wychowanka

Kontakt z Bursą Szkolną

Zamówienia publiczne

Zaproszenie do złożenia oferty dostaw

oraz informacja z otwarcia ofert:

- mięs i wędlin

-  produktów spożywczych

- produktów mleczarskich

Zamówienia publiczne poniżej
130 000 zł netto.

Biuletyn Informacji Publicznej

Like Box

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Gościmy

Odwiedza nas 289 gości oraz 0 użytkowników.