W godzinach nocnych dnia 18 marca 2014 roku w Bursie Szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się  ćwiczenia  ewakuacji mieszkańców placówki oraz ćwiczenia taktyczno- bojowe Komendy Powiatowej Państwowej Staży Pożarnej  w Ostrowcu Świętokrzyskim. Były to pierwsze ćwiczenia w porze nocnej przeprowadzone wspólnie z zastępami Straży Pożarnej. Przebiegały one wg ustalonego harmonogramu i miały na celu uwrażliwienie młodzieży na nieoczekiwane niebezpieczeństwa, kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się podczas zagrożenia pożarowego a także podnoszenie świadomości zapobiegania zagrożeniom pożarowym w placówce. Punktualnie o godzinie 21.00 rozległ się dźwięk alarmu sygnalizujący początek ćwiczeń nocnych. Młodzież opuszczającą Bursę zgrupowano  w sąsiednim budynku Zespołu Szkół nr 2. W tym czasie strażacy  pod    dowództwem  zmiany młodszego kapitana Dariusza Kasprzyka przystąpili do ćwiczeń wewnątrz budynku. Zgodnie z harmonogramem planu próbnej ewakuacji  udzielono pomocy poszkodowanym osobom, które pozostały wewnątrz budynku na drugim piętrze. Teoretycznie dotyczyło to dziewcząt, które miały odciętą drogę ewakuacji przez płomienie.

Wychowankom z objawami zatrucia tlenkiem węgla strażacy udzielili pierwszej pomocy. W akcji ratowniczej brały udział cztery zastępy straży pożarnej( 12 strażaków), zastosowano także specjalistyczny  sprzęt strażacki wraz z podnośnikiem hydraulicznym oraz aparaturą ratunkową. Nad sprawnym przebiegiem  całości przedsięwzięcia czuwał młodszy brygadier Robert  Sobczyk, dyrektor Ryszard Stefankiewicz i wychowawcy. Akcja zakończyła się pomyślnie, młodzież  przygotowana  przez wychowawców  w ramach programu profilaktycznego była zdyscyplinowana, zachowała się odpowiedzialnie rozumiejąc rangę prowadzonych ćwiczeń. Po zakończonych ćwiczeniach odbyło się spotkanie grona pedagogicznego z dowódcą nadzorującym przebieg tych ćwiczeń. Szczegółowo omówiony został ich przebieg, otrzymaliśmy wskazówki dotyczące dalszego usprawnienia  prowadzonych działań.

Rekrutacja 2023/2024

Informacja dla wychowanka

Kontakt z Bursą Szkolną

Zamówienia publiczne

Zaproszenie do złożenia oferty dostaw

oraz informacja z otwarcia ofert:

- mięs i wędlin

-  produktów spożywczych

- produktów mleczarskich

Zamówienia publiczne poniżej
130 000 zł netto.

Biuletyn Informacji Publicznej

Like Box

Gościmy

Odwiedza nas 44 gości oraz 0 użytkowników.