4 kwietnia 2014r w Bursie Szkolnej odbyła się Konferencja dydaktyczna dla rodziców wychowanków Bursy na temat „Zagrożenia XXI wieku w wychowywaniu dzieci i młodzieży. Rola rodziny w zapobieganiu uzależnieniom internetowym i behawioralnym” . Celem konferencji było uwrażliwienie rodziców na istniejące problemy wychowawcze młodzieży w placówkach oświatowych będące konsekwencją zmian społecznościowych w kraju, zmian kulturowych i mentalności spowodowanych spuścizną cywilizacji oraz wskazanie konieczności wzajemnej współpracy w dziedzinie wychowania. Wprowadzając w tematykę spotkania wychowankowie Bursy pod opieką wychowawczyni pani  Anny Harabin zaprezentowali program artystyczny. W scence kabaretowej pt. „Mistrzowie Facebooka” zostały przedstawione blaski i cienie korzystania z internetu. Umiejętnościami aktorskimi wykazali się wychowankowie: Emilia Burek, Kinga Fabiszewska, Małgorzata Węgrzecka oraz Jakub Węgłowski. Podczas spotkania omawiano bardzo ważne zagadnienia z dziedziny wychowania. Przedstawiciel  Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim starszy sierżant sztabowy pani Maja Słowik przybliżyła problem  Cyberprzemocy  i stalkingu oraz konsekwencje prawne z tym związane. Rolę rodziny w zapobieganiu uzależnieniom przedstawił - pedagog i specjalista ds. komunikacji międzyosobowej , doradca zawodowy Pan  G. Magakian /Stowarzyszenie na Rzecz Postępu Demokracji ERWIN, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach/. Zagrożenia XXI wieku  w wychowywaniu dzieci i młodzieży omówiła psycholog Pani Elżbieta Helicka /Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim/. W konferencji wzięli udział również nauczyciele i pedagodzy ze szkół do których uczęszczają wychowankowie. Konferencja przebiegała w dwóch etapach.

W pierwszej części edukacyjnej zaproszeni specjaliści zapoznali zebranych z wybranym tematem, natomiast w drugiej części odbywały się indywidualne spotkania rodziców z wychowawcami. Dyrektor Bursy mgr inż. Ryszard Stefankiewicz zwrócił uwagę, iż konferencje  z rodzicami organizowane są dwa razy w roku. Pierwsza na początku roku szkolnego a następna edukacyjna w drugim semestrze. Na pierwszym spotkaniu przedstawiana jest organizacja pracy placówki w danym roku w oparciu o doświadczenia i wyniki wewnętrznych badań z ubiegłego roku. Natomiast drugie spotkanie ma na celu uwrażliwienie rodziców  na przeciwdziałanie negatywnym zachowaniom młodzieży i sytuacjom problemowym. Takie konferencje odbywają się od 2006 roku. Dyrektor placówki podkreślił także, iż rola rodzica w wychowaniu dzieci jest pierwszoplanowa. Rodzice pomagają swojemu dziecku, stawiać pierwsze kroki w okresie dzieciństwa, a teraz muszą pomóc postawić ten pierwszy krok w dorosłość. Odpowiedzialne wychowanie wymaga nie tylko wyznaczenia właściwych celów (nauczyć się dojrzale myśleć i dojrzale kochać), lecz wiąże się również z wymogiem konsekwentnego stosowania odpowiednich metod wychowawczych. Na zakończenie spotkania Dyrektor Bursy podziękował wszystkim rodzicom za obecność, za zrozumienie istotnych, poruszanych podczas  konferencji zagadnień. Podkreślił, iż to właśnie my- dorośli jesteśmy odpowiedzialni za to, by chronić młodzież przed zagrożeniami. Dyrektor  zapewnił  rodziców  o wsparciu, na które zawsze mogą liczyć. Dyrektor podziękował prelegentom za rzeczowe wsparcie merytoryczne i  wiedzę  dotyczącą profilaktyki. Młodzież występująca otrzymała upominki od dyrektora Bursy. Konferencję wzbogacono  tematycznymi materiałami edukacyjnymi w wydaniu specjalnym gazetki młodzieżowej „Bursuś”. Miły akcent  spotkania stanowił słodki poczęstunek dla uczestników.

Rekrutacja 2023/2024

Informacja dla wychowanka

Kontakt z Bursą Szkolną

Zamówienia publiczne

Zaproszenie do złożenia oferty dostaw

oraz informacja z otwarcia ofert:

- mięs i wędlin

-  produktów spożywczych

- produktów mleczarskich

Zamówienia publiczne poniżej
130 000 zł netto.

Biuletyn Informacji Publicznej

Like Box

Gościmy

Odwiedza nas 38 gości oraz 0 użytkowników.