Koncepcja pracy Bursy Szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

 1. Zapewniamy optymalne warunki bytowe.

 2. Pomagamy wychowankom w adaptacji do życia w zbiorowości.

 3. Jesteśmy placówką bezpieczną.

 4. Uczymy naszych wychowanków odpowiedzialności i systematyczności.

 5. Pomagamy naszym wychowankom w pokonywaniu trudności edukacyjnych i problemów życiowych.

 6. Pomagamy w rozwijaniu pasji i zainteresowań naszych wychowanków. Oferujemy bogate życie kulturalne.

 7. Kształtujemy postawy obywatelskie takie jak: patriotyzm, samorządność, gotowość do niesienia pomocy innym.

 8. Troszczymy się o kondycję fizyczną i zdrowy styl życia naszych wychowanków.

 9. Efektywnie współpracujemy z rodzicami.

 10. Rozwijamy współpracę ze środowiskiem lokalnym.

 11. Naszą dumą jest profesjonalizm kadry.

 12. Szczycimy się osiągnięciami naszych absolwentów.

 13. Prężnie działa „Stowarzyszenie na rzecz młodzieży Bursy Szkolnej” wspierające naszych wychowanków.

Rekrutacja 2024/2025

Informacja dla wychowanka

Kontakt z Bursą Szkolną

Zamówienia publiczne

Zaproszenie do złożenia oferty dostaw

oraz informacja z otwarcia ofert:

- mięs i wędlin

-  produktów spożywczych

- produktów mleczarskich

Zamówienia publiczne poniżej
130 000 zł netto.

Biuletyn Informacji Publicznej

Like Box

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Gościmy

Odwiedza nas 138 gości oraz 0 użytkowników.