Całoroczna edukacja promująca ekologiczny styl życia w Bursie Szkolnej ma różnorodny wymiar. Młodzież systematycznie prowadzi selekcję odpadów. Troska o pokoje mieszkalne dodatkowo wzmocniona jest Konkursem czystości. Zimową porą zorganizowano akcję „Pomóż zwierzętom przetrwać zimę” Zebrane suche pieczywo dostarczono do Leśniczówki Gutwin . W okresie jesiennym i wiosennym zwraca się szczególną uwagę na pielęgnację terenów zielonych przed bursą. Tegoroczna wiosenna edycja konkursu ekologicznego przebiega pod hasłem –„ Czyste środowisko najlepsze uzdrowisko”. Ku radości wychowawców młodzież chętnie uczestniczy w proponowanych formach zajęć. W dniach 20.04-10.05. 2016 trwa nabór prac na konkurs ekologiczny – (plastyczny/fotograficzny)- „Jak można pomóc przyrodzie?”. Celem zajęć jest rozwijanie kreatywnej postawy wychowanków w zakresie wiedzy ekologicznej w kontekście troski o środowisko i kreatywnego podejścia do problemu selekcji i wykorzystania odpadów. Koordynatorem działań ekologicznych jest Dyrektor Bursy mgr inż. Ryszard Stefankiewicz. 21.04.2016- odbyły się zajęcia terenowe- - wiosenna pielęgnacja ogrodu. Edukacja ekologiczna wzbogacana jest tematycznymi prezentacjami wizualnymi przybliżającymi problem ochrony środowiska naturalnego np. Dzień Wody, Dzień Ziemi.

14 kwietnia 2016 roku o godzinie 18.30  w Sali teatralnej Bursy Szkolnej odbyło się uroczyste Pożegnanie Maturzystów, w gronie których znaleźli się: Joanna Drabik, Kamila Zawadzka, Urszula Grzeszczyk, Sylwia Okrutny, Monika Kaczor, Agnieszka Szczepańska, Mateusz Więcław i Wojciech Szczepański. Tegorocznej uroczystości towarzyszyło motto ”Nigdy nie zapomnij najpiękniejszych dni Twojego życia!”.  Spotkanie rozpoczęli prowadzący imprezę wychowankowie: Katarzyna Długowolska i Eryk Sosnowski witając pana dyrektora Bursy Szkolnej mgr inż. Ryszarda Stefankiewicza, wychowawców, a szczególnie przybyłych maturzystów. Po kilku latach pobytu w bursie nadszedł dla maturzystów czas nowych wyzwań – wkrótce rozpocznie się nowy etap ich życia. Pożegnanie maturzystów rozpoczęło się częścią artystyczną w odświętnie udekorowanej sali teatralnej. Program artystyczny zaprezentowali wychowankowie: Katarzyna Długowolska, Małgorzata Pastuszka, Eryk Sosnowski, Norbert Wójcik, Patryk Figura.

Młodzieńcze lata to okres wzrostu, jak również wzmożonej aktywności umysłowej i ruchowej, dlatego ważne jest dostarczanie do organizmu wszystkich niezbędnych składników, by cały mógł prawidłowo się rozwijać. Ponieważ edukacja żywieniowa w bursie prowadzona jest na wysokim poziomie, dyrektor bursy dba o cykliczne spotkania z osobami zajmującymi się zdrowym żywieniem. 12 kwietnia 2016 roku w naszej placówce odbyło się kolejne spotkanie z dietetyczką z Centrum Dietetycznego Natur House w Ostrowcu Św. – panią Dominiką Kaczmarską. Zaproszony gość przybliżył wychowankom zasady zdrowego żywienia i stylu życia. Ciekawie zachęcała młodzież do bardziej świadomego dbania o własne ciało. Omawiając aktualną piramidę zdrowego odżywiania zwróciła uwagę na to, co i w jakich proporcjach powinniśmy jeść, aby nasz organizm jak najdłużej pozostał w dobrej kondycji. Wychowankowie dowiedzieli się jak dużą wartość ma woda i ile powinniśmy jej wypijać w ciągu dnia. Omówiła najczęstsze przyczyny nadwagi i otyłości oraz sposoby ich zapobiegania. Pani była otwarta na problemy młodzieży i zachęcała do indywidualnych pytań dotyczących zdrowego  odżywiania.

5 kwietnia 2016 roku  o godz. 21.00 w  Bursie Szkolnej  w Ostrowcu Świętokrzyskim odbył się  „Trening ewakuacji wychowanków i pracowników podczas nocnego alarmu pożarowego”. Celem przeprowadzonych ćwiczeń było :

 • uwrażliwienie młodzieży na nieoczekiwane niebezpieczeństwa, z którymi każdy wychowanek może się spotkać,
 • kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się podczas zagrożenia pożarowego,
 • podnoszenie świadomości zapobiegania zagrożeniom pożarowym w placówce.

W ubiegłym tygodniu  na zajęciach w poszczególnych grupach wychowawczych przypomniano młodzieży  zasady zachowania się w sytuacji zagrożenia pożarowego i omówiono następujące zagadnienia :

 • zapoznanie z warunkami ochrony przeciwpożarowej, wynikającymi   z przeznaczenia budynku i sposobu użytkowania,
 • poznanie zagrożeń pożarowych, przyczyn powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów i zagrożeń życia ludzkiego,
 • praktyczne zapoznanie ze sprzętem gaśniczym placówki i sposobami użycia,
 • przypomnienie zadań, obowiązków młodzieży i pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej , w razie powstawania pożaru i miejscowego zagrożenia,
 • przypomnienie podstawowych zasad gaszenia pożaru,
 • zapoznanie ze sposobami  organizacji i warunków ewakuacji ludzi, przypomnienie dróg ewakuacji, kolejności ewakuacji i zasad  poruszania się  w czasie ewakuacji,
 • przypomnienie instrukcji alarmowej na wypadek powstania pożaru,
 • przypomnienie instrukcji przeciwpożarowej zabezpieczenia pomieszczeń.

W środowy poranek 23 marca w naszej Bursie miało miejsce uroczyste Śniadanie Wielkanocne. Mieszkańcy bursy tradycyjnie zgromadzili się przy wspólnym stole już o 6 15, by w niepowtarzalnej atmosferze wspólnie świętować szczególny czas Zmartwychwstania Pańskiego. Dyrektor bursy Ryszard Stefankiewicz powitał zaproszonych gości: naczelnika  wydziału WEKKFiT pana Wojciecha Lesiaka, zastępcę pana Antoniego Maciejko oraz duszpasterza placówki ks. Pawła Anioła.  Złożył wszystkim życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych, wypełnionych nadzieją i radosnym oczekiwaniem. Uroczysty nastrój podkreślił program artystyczny zaprezentowany przez młodzież bursy który został wzbogacony śpiewem podopiecznej Ryszarda Góry Weroniki Bugajskiej. Piękne świąteczne dekoracje, wykonane własnoręcznie przez wychowanków podkreśliły uroczysty charakter śniadania. Najładniejsze prace osób biorących udział w konkursie na Kartkę i Pisankę Wielkanocną zostały nagrodzone upominkami oraz dyplomami wręczonym przez zaproszonych gości. Laureatami konkursu zostali: I miejsce - Monika Kaczor i Agnieszka Szczepańska, II miejsce - Łukasz Woźniak i Ilona Cichońska, III miejsce -  Weronika Bernacka i Wiktoria Madej, IV – Wiktoria Zegzuła i Ola Lenart. Wyróżnienia zaś otrzymali: Paulina Wosiek, Ewelina Wosiek, Kinga Szymczyk, Sylwia Kacperek, Bartłomiej Czyż i Łukasz Trela. Podniosłą Świąteczną atmosferę oraz płynące z serc życzenia nasi wychowankowie zabierają do swoich domów, by w rodzinnym gronie spędzić świąteczny czas.

Bursa Szkolna w  ramach pracy opiekuńczo- wychowawczej lansuje profilaktykę zachowań zdrowotnych. Wychowawcy wspólnie z dyrektorem placówki mgr inż. Ryszardem Stefankiewiczem systematycznie przypominają  młodzieży o zagrożeniach zdrowia poprzez akcje plakatowe, ulotkowe, dyskusje tematyczne . Dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszą się spotkania ze specjalistami np. policjant, psycholog. 09.03.2016 odbyło się  w bursie spotkanie z panią Anną Płatek inspektor stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Ostrowcu Św. dotyczące profilaktyki grypy. Młodzież poznała różne typy grypy, symptomy choroby, drogi rozprzestrzeniania się wirusa. Zasady troski o własny organizm prawidłowego funkcjonowania. A także specjalne porady przeznaczone dla nastolatków -zasady prawidłowej diety- czego należy unikać a co preferować w jadłospisie. Na zakończenie spotkania pan Dyrektor wręczył podziękowanie  za szerzenie edukacji zdrowotnej wśród mieszkańców placówki. Do podziękowań dołączyła się także  młodzież z wiązanką wiosennych kwiatów. Wszyscy odbiorcy wyrazili zadowolenie z jakości uzyskanej wiedzy.Celem działań prozdrowotnych jest propagowanie wśród młodzieży  zdrowego stylu życia, wzbogacenie świadomości wychowanków dotyczących zagrożeń zdrowia, kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych i prozdrowotnych wśród mieszkańców i ich rodzin.

Rekrutacja 2023/2024

Informacja dla wychowanka

Kontakt z Bursą Szkolną

Zamówienia publiczne

Zaproszenie do złożenia oferty dostaw

oraz informacja z otwarcia ofert:

- mięs i wędlin

-  produktów spożywczych

- produktów mleczarskich

Zamówienia publiczne poniżej
130 000 zł netto.

Biuletyn Informacji Publicznej

Like Box

Gościmy

Odwiedza nas 89 gości oraz 0 użytkowników.