Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Bursy Szkolnej

w Ostrowcu Świętokrzyskim os. Słoneczne 48

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

NIP: 661-122-36-932

REGON: 260053903

Stowarzyszenie na rzecz młodzieży Bursy Szkolnej działa od roku 2006.

Cele Stowarzyszenia to m.in.:

 1. Wyrównywanie szans młodzieży pochodzącej z różnych środowisk, rodzin i szkół.
 2. Działalność charytatywna na rzecz młodzieży oraz ich rodzin potrzebujących pomocy.
 3. Organizowanie i wspieranie działań edukacyjnych, stwarzanie szerokiego dostępu do kultury.
 4. Rozwijanie współpracy z rodzicami w dziedzinie wychowania .
 5. Rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów u młodzieży.
 6. Przeciwdziałanie patologiom i niedostosowaniom społecznym.
 7. Organizacja wypoczynku dla młodzieży w okresie wakacji.
 8. Zabezpieczenie czasu wolnego młodzieży w bursie.
 9. Uczynienie kulturotwórczej roli Bursy w środowisku lokalnym.
 10. Promocja placówki w środowisku lokalnym i w kraju.
 11. Współpraca z organizacjami krajów Unii Europejskiej działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.
 12. Promocja i organizacja wolontariatu.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie pomocy materialnej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, rodzin dotkniętych bezrobociem, zubożeniem i dzieciom niepełnosprawnym.
 2. Podejmowanie zadań mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych , kulturalnych i wychowawczych.
 3. Przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich zainteresowań, uzdolnień i talentów.
 4. Pomoc dla młodzieży szczególnie uzdolnionej.
 5. Organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych i turystycznych na rzecz integracji.
 6. Działania związane z organizacją wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży .
 7. Promowanie działalności poprzez prowadzenie witryny internetowej, publikacje , wymiana doświadczeń.

 

Wszystkie działania prowadzimy z myślą o Państwa dzieciach.

Zwracamy się do wszystkich rodziców z prośbą o wspieranie

działalności Stowarzyszenia na rzecz młodzieży Bursy Szkolnej.

 

Numer konta: 37 1240 5035 1111 0011 0698 0951

Rekrutacja 2024/2025

Informacja dla wychowanka

Kontakt z Bursą Szkolną

Zamówienia publiczne

Zaproszenie do złożenia oferty dostaw

oraz informacja z otwarcia ofert:

- mięs i wędlin

-  produktów spożywczych

- produktów mleczarskich

Zamówienia publiczne poniżej
130 000 zł netto.

Biuletyn Informacji Publicznej

Like Box

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Gościmy

Odwiedza nas 245 gości oraz 0 użytkowników.