Tolerancja pochodzi od łacińskiego słowa tolerare  -  „znosić, wytrzymywać” i oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności. Jest poszanowaniem cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania choćby były całkowicie odmienne od własnych, albo zupełnie z nimi sprzeczne. Współcześnie rozumiana tolerancja to szacunek dla wolności innych ludzi, ich myśli i opinii oraz sposobu życia. Szacunek ten przybiera formy wyrozumiałości
 i życzliwości dla tego, co nie musi być naszym udziałem, ale co cieszy się naszą akceptacją istnienia w imię demokratycznej wolności. Tolerancja jest sposobem radzenia sobie z napięciami wynikającymi z różnic międzyludzkich.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 51/95 z 12 grudnia 1995 roku z inicjatywy UNESCO, która wypływała z pogłębiających się zjawisk nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu, jakim towarzyszy marginalizacja i dyskryminacja mniejszości. 16 listopada 1995 roku państwa członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji oraz Plan Działań po zakończeniu obchodów Międzynarodowego Roku Tolerancji.

Zgodnie z tradycją i zwyczajem  przed końcem roku liturgicznego jest ostatni moment do zabaw, imprez przed Adwentem. Wróżby to stary jak ludzkość sposób na poznanie nieznanej przyszłości. Kiedyś wierzono, że są dni, kiedy duchy przodków wracają na ziemię i odsłaniają przed nami odrobinę nieznanego. Obchodzono Katarzynki w nocy z 24 na 25 listopada, w wigilię świętej Katarzyny. Uznawaną za patronkę kawalerów, troszczącą się o ich udany związek małżeński. Katarzynkowe obrzędy przypadały na schyłek jesieni, bo długie wieczory sprzyjały spotkaniom oraz nawiązywaniu kontaktu z zaświatami. Współcześnie obchodzimy Andrzejki w nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię imienin świętego Andrzeja – patrona panien. Spotykamy się na wspólnej zabawie Katarzynkowo-Andrzejkowej po to, by w większym gronie  bawić się, przepowiadać przyszłość lub szukać sposobu na przyciągnięcie miłości.

Rekrutacja 2024/2025

Informacja dla wychowanka

Kontakt z Bursą Szkolną

Zamówienia publiczne

Zaproszenie do złożenia oferty dostaw

oraz informacja z otwarcia ofert:

- mięs i wędlin

-  produktów spożywczych

- produktów mleczarskich

Zamówienia publiczne poniżej
130 000 zł netto.

Biuletyn Informacji Publicznej

Like Box

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Gościmy

Odwiedza nas 251 gości oraz 0 użytkowników.